Hyperbarická komora - děti
- Dětská mozková obrna ( DMO )
- Úrazy mozku
- Akutní respirační onemocnění
- Autismus, ADHD, ADD, hyperaktivita
- Imunita - časté virózy
Hyperbarická komora - dospělí
- Cévní mozková příhoda
- Úrazy mozku
- Infarkt
- Parkinson a Alzheimerova choroba
- Revmatismus
Hyperbarická komora pro zdraví
- Postcovidový syndrom
- Pooperační hojení ran
- Chronická onemocnění dýchacích cest
- Podpora imunitního systému
- Únavový syndrom

Hyperbarická kyslíková terapie - HBOT

Fyziologickým základem hyperbarické kyslíkové terapie (HBOT) je zvýšení frakce rozpuštěného kyslíku v plazmě. Kyslík se vyskytuje v krvi ve dvou formách. Jednak chemicky vázán na hemoglobin a nebo fyzicky rozpuštěn v plazmě. Při dýchání vzduchu při normálním tlaku, tj. 101 kPa, je hemoglobin nasycen maximálně 97%. Nasycení hemoglobinu se zvyšuje se zvyšující se parciálním tlakem kyslíku podle disociační křivky. Naproti tomu podíl fyzikálně rozpuštěného kyslíku v plazmě se lineárně zvyšuje v množství 0, 003 ml/ torr/ 100 ml krve v závislosti na částečném kyslíku. Je to koeficient rozpustnosti kyslíku v plazmě. 100% - nasycení hemoglobinu je dosaženo na PaO2 asi 20 kPa. Proto jakékoli další zvýšení tlaku kyslíku již neovlivňuje nasycení hemoglobinu. Na druhou stranu, jak se zvyšuje tlak kyslíku, zvyšuje se množství kyslíku fyzicky rozpuštěného v plazmě.

ARCADA - naše specializovaná pracoviště

Neurorehabilitace ARCADA
Neurorehabilitace
Mimořádné výsledky u neurologických pacientů jsou spojené s moderními ve světě ověřenými metodami a špičkovým vybavením !
Robotické centrum ARCADA
Robotické centrum
Specificky zaměřená cvičení na robotických přístrojich pomáhají zlepšit pohybové funkce pacientů s omezenou pohyblivostí.
Hyperbarická komora ARCADA
Hyperbarická komora
Podání kyslíku při vyšším atmosférickém tlaku má mnoho jedinečných a jinou medikací či lékařskou metodou nenahraditelných efektů.
Kraniosakrální terapie
Jedná se o rehabilitační metodu, která navrací člověka ke zdraví. Základem je vztahový dotek a bezpečí, umění naslouchat a být vnímavý.

Kdy pomáhá hyperbarická kyslíková terapie

Domluvte si program pro své zdraví

Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá korigovat hypoxický stav zvýšením antimikrobiální aktivity vedoucí k dodávce kyslíku a útlumem účinků zprostředkovaných faktorem indukujícím hypoxii.